Voorwaarden

Voorwaarden cq regels voor goede samenwerking

Privacy

Alle informatie over jou, evenals de inhoud van de sessies wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Eventueel overleg met derden, zoals bijvoorbeeld een huisarts, geschiedt alleen met je  uitdrukkelijke toestemming.
Voor uitwisseling van informatie met de werkgever tijdens een coachtraject geldt hetzelfde.

Intake

Als na het kennismakingsgesprek een begeleidingstraject gestart wordt, vul je een uitgebreid intakeformulier in. Het eerste – en soms ook het tweede – gesprek wordt besteed aan het bespreken van je antwoorden op de intakevragen.

Analyse en plan

Na het bespreken van de intake maken wij een analyse en een voorstel voor de inhoud en vorm van de gesprekken. Dit voorstel wordt met jou besproken en eventueel bijgesteld.

Tussenevaluatie

Na ongeveer zeven sessies staan we even stil om te zien wat er tot nu toe bereikt is en wat er verder nodig is. Het moment van de tussenevaluatie kan verschillen, afhankelijk van soort begeleiding, plan en vordering.

Geluidsopname

Wij zorgen voor een geluidsopname van de gesprekken. Deze opname (MP3) krijg je kort na de sessie toegestuurd, via een link naar Google Drive of via WeTransfer. Deze opname kun je gebruiken om terug te blikken op de sessie (zie de volgende paragraaf).

Continuïteit

Voor een goed resultaat is het zeer behulpzaam als je – na het gedeelte van de intake – de sessies voorbereidt en die voorbereiding per mail aan ons toestuurt. Globale vragen voor die voorbereiding:

  • Wat was voor jou de kern van de vorige sessie?
  • Heb je er nog vragen over?
  • Heeft de sessie invloed gehad op je dagelijks leven cq op je hulp- of coachvraag?
  • Waar wil je het de komende sessie over hebben?
  • In geval van een ‘huiswerkopdracht’: hoe is dat gegaan?

Einde van de begeleiding

Het traject wordt altijd afgesloten met een evaluatie. We vragen je om vooraf een evaluatieformulier in te vullen.
Wij vinden het belangrijk dat het begeleidingstraject op een goede en zorgvuldige manier wordt afgesloten. Daarom is het fijn als je gedachten over stoppen met de begeleiding met ons deelt, zodat die onderwerp van gesprek kunnen zijn. Dit is niet primair bedoeld om je van gedachten te laten veranderen. Soms is opkomende weerstand echter juist een belangrijk moment waarmee je je voordeel kan doen en daarmee een kans voor je persoonlijke ontwikkeling.

Afzeggen

Als een sessie niet door kan gaan, graag tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. Bij afzegging korter dan 24 uur voor de sessie wordt het halve tarief in rekening gebracht.

Facturering

Facturering gebeurt aan het eind van de maand. In principe per mail in een pdf, tenzij je de factuur liever per post ontvangt. Betalingstermijn is 14 dagen. Voor een coachtraject kan eventueel een langere termijn worden afgesproken (maximaal 28 dagen).