Inspiratie

Meestal denk je niet over het begrip ‘inspiratie’ na zolang je tevreden bent met hoe je leven verloopt. De dingen die je doet, de mensen met wie je omgaat in meer of minder intieme relaties zijn misschien wel inspirerend, maar dat ervaar je gemakkelijk als vanzelfsprekend.

Er gaat iets knagen

Er kan echter iets gaan knagen, waardoor je je geleidelijk aan minder tevreden, minder op je gemak gaat voelen. Of er gebeurt iets dat je uit je evenwicht brengt. Dat kan zich op allerlei terreinen voordoen en meer of minder ingrijpend zijn. Dan is het fijn als iemand met je meedenkt, een eindje met je meeloopt, de juiste vragen stelt, misschien dingen verheldert die je zelf nog niet gezien had.

Ontdekken

Zo kun je ontdekken wat voor jou belangrijk is, waar jij (weer) blij van wordt, wat jij zinvol en de moeite waard vindt. Zo heb je de kans om een lastige periode in je leven te gaan zien als een wake up call, als een uitnodiging tot verdere ontwikkeling. Je mogelijkheden en talenten zijn bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook ondergesneeuwd; of ze uiten zich op een wat ‘verkrampte’ manier, zodat het effect niet is wat het zou kunnen zijn.

Eigen kracht en wijsheid

Wij geloven in de innerlijke kracht en wijsheid van ieder mens en beschouwen onszelf als gesprekspartners die een open en inspirerende ruimte bieden, zodat jij kunt ontdekken en verwelkomen wat jou inspireert.

Inzicht

De menselijke geest is geen open boek. En deze bewering is een open deur, dat beseffen we.
Toch worden veel moeilijkheden waar we mee te maken hebben veroorzaakt doordat we denken dat we onszelf of anderen begrijpen, terwijl dat maar zeer ten dele waar is. En soms drijft allerlei intermenselijk onbegrip ons juist tot wanhoop.

Inzicht ontwikkelen

Meer inzicht in jezelf en je gedragspatronen kan dan heel leerzaam en behulpzaam zijn. Ook het vergroten van je kennis over hoe anderen denken en hoe anderen zich voelen draagt bij aan verbetering van je relaties, zowel privé als op het werk.

Nieuwsgierigheid en interesse

Nieuwsgierigheid naar je eigen binnenwereld – je emoties, behoeftes en verlangens – en naar hoe jij anderen beïnvloedt, is een goede drijfveer om jezelf beter te leren kennen. Door oprechte interesse in wat de ander beweegt, ontstaat bijna als vanzelf meer openheid in het contact.

Vaardigheden

Het vergroten van je vaardigheden op dit terrein komt dan binnen handbereik.
Wij gaan kwetsbare en uitdagende onderwerpen niet uit de weg en stellen je graag de juiste en waar nodig prikkelende vragen.

Keuzes

‘Ik heb geen keus’ is een gevoel dat verlammend werkt. Je wordt er ongelukkig van en verliest misschien zelfs het plezier in wat je doet.

Ruimte om te kiezen

Ruimte hebben om te kiezen is een van de menselijke basisbehoeftes. Daarom is het belangrijk om te gaan zien wat je mogelijkheden en alternatieven zijn.

Zien en durven

De overtuiging dat er niets te kiezen valt, klopt lang niet altijd. Wel is het waar dat je soms niet doorhebt wat die keuzes zijn. Ook vraagt het moed om keuzes te maken en te handelen naar de consequenties van gemaakte keuzes.

Handelingsvrijheid

Als je begrijpt waarom je bepaalde wegen niet inslaat en wat ervoor nodig kan zijn om wel een richting te kiezen, ontstaat er al meer handelingsvrijheid. In verwarrende situaties is daarbij het besef dat niet kiezen ook al een keuze is soms heel verhelderend.

Reisgenoten

Wij fungeren graag als tijdelijke reisgenoot langs de route van opties verduidelijken en van kiezen voor wat op dit moment het beste is.