Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de wetgeving rondom privacy is met ingang van 25 mei 2018 de AVG van kracht. Deze verordening vervangt de oude Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

Voor het omgaan met gegevens van cliënten houdt RVDG zich aan de bepalingen in die wet.

Lees onze privacyverklaring hier.