Relatiecoaching

Zodra men het inzicht aanvaardt
dat er zelfs tussen de innigst
verbonden mensen
oneindige afstanden blijven bestaan,
kan zich een wonderbaarlijk
samenleven ontwikkelen,
als zij erin slagen
van de afstand tussen hen te houden,
waardoor het mogelijk wordt
de ander
in zijn geheel
tegen de hemel afgetekend te zien[1]

Veel van elkaar houden en toch…

Het samenleven in en onderhouden van een intieme relatie geeft veel vreugde en geluk en vraagt soms veel wijsheid. Je bent enorm blij met elkaar en tegelijkertijd roep je soms heftige en lastig te hanteren emoties bij elkaar op.
Hoe is dat mogelijk?
De meest voor de hand liggende verklaring is de volgende. Ieder mens is geneigd om ook (en misschien wel juist) in zo’n intieme relatie oude aannames in stand te houden of weer op te pakken en dan kan het zomaar gebeuren dat je samen vastloopt in oude patronen.
Gelukkig kun je leren om die te doorzien en er losser mee om te gaan..

Wat is nodig voor een goede relatie?

Als daar een eenduidig antwoord op was, zouden meer stellen een leven lang bij elkaar blijven. Er valt wel iets over te zeggen.
Heel globaal komt het erop neer dat je als stel in een relatie het evenwicht moet zien te vinden tussen intieme nabijheid en liefdevolle afstand. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk is het soms best lastig. Beide partners hebben verlangens aan beide zijden van de medaille. Die behoeftes zijn echter zelden precies hetzelfde. En dat is waarschijnlijk maar goed ook, het zou anders wel eens heel saai kunnen worden. Niettemin kan het soms nodig zijn om de verlangens wat explicieter uit te spreken en eventueel meer op elkaar af te stemmen.

Hechtingspatronen

Ieder mens doet vanaf de geboorte ervaringen op met ‘in relatie zijn’. Die ervaringen worden gekleurd door de relatie met de primaire verzorgers. Soms gaat dat heel goed, soms gaat er het een en ander mis. Het resultaat van de omgang met die primaire verzorgers is hoe dan ook een zogenaamd ‘hechtingspatroon’. Dit patroon kan meer of minder gekleurd zijn door (on)veiligheid. De aannames en gedragingen die je binnen dat patroon ontwikkelt, hebben onvermijdelijk ook invloed op een partnerrelatie.
Gelukkig kan je die patronen leren doorzien en er samen over in gesprek gaan. Dat kan vervolgens enorm verstevigend en verdiepend werken in een intieme partnerrelatie.

Een aantal doelen van relatiecoaching volgens RVDG

Duidelijkheid over wat de partners graag willen, wat ieders verlangens zijn, waar op deze terreinen de knelpunten en verschillen zitten en wat de waarde is van deze verschillen.
Goede communicatie en het leren begrijpen van verschillende communicatiepatronen.
Een optimale mate van openheid naar elkaar, bespreken wat dat voor beide partners inhoudt en wat de belemmeringen zijn voor het in praktijk brengen ervan.
Dit alles met als doel dat je (weer) echt blij kan zijn met elkaar, dat je elkaar stimuleert om tot bloei te komen, zodat de relatie bijdraagt aan ieders individuele geluk.

Bij elkaar blijven of niet?

De insteek van RVDG is niet per se dat partners bij elkaar blijven. In principe gaan we het traject beginnen met alle mogelijkheden nog open. Het belangrijkste is dat echt duidelijk wordt waar jullie op dit moment staan, hoe de relatie echt is en wat dat voor beiden betekent.

Werkwijze

Een begeleiding bij RVDG begint altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Voor een vervolg vullen jullie allebei een uitgebreid intakeformulier in. De antwoorden op de intakevragen zijn mede onderwerp van de gesprekken.
Werkvormen kunnen verschillen. Het voeren van een gesprek is altijd de basis. Verder wordt gebruik gemaakt van verschillende benaderingen, zoals elementen uit de mindfulness en andere manieren van werken waarbij je aandacht niet alleen maar bij je gedachten is, maar ook bij je lichaamsgevoel.
Ook krijg je soms advies voor ‘oefeningen’ (communicatie, samen dingen ondernemen enz) die je doet in de tijd tussen de sessies.
Het aantal sessies is niet goed te voorspellen. Na ongeveer zeven bijeenkomsten maken we wel een pas op de plaats om te zien hoe het gaat, wat er bereikt is en hoe we verder gaan.

Door wie

De relatiegesprekken worden in principe gevoerd door Cor en Arja samen.
Soms heeft iemand voorkeur voor een vrouwelijke of juist voor een mannelijke gesprekspartner. Ook kan het perspectief op een probleem voor mannen en vrouwen verschillend zijn. Dan is het prettig om zich vanuit beide invalshoeken herkend te voelen.
Als een stel liever toch met maar één persoon in gesprek gaat, kan dat ook. Maar dan alleen met Arja. Het onderwerp relatietherapie was onderdeel van haar opleiding, voor de coachopleiding van Cor geldt dat niet. Wat niet betekent dat hij niets bij te dragen heeft. Integendeel, zijn blik op situaties is vaak verfrissend en helder, maar de uiteindelijke leiding in het gesprek laat hij graag aan Arja over.

Hoogbegaafdheid en liefdesrelaties

Iemand die hoogbegaafd is (zie ook elders op deze site) heeft natuurlijk enerzijds dezelfde verlangens als iedereen. Anderzijds zijn er ook wel lastige elementen in een intieme relatie die specifieker zijn voor hoogbegaafden.
Arja heeft zich – als een van de weinigen in Nederland – gespecialiseerd in dit onderwerp.

Tarieven en vergoeding

Op de pagina ‘Tarieven en voorwaarden’ vind je informatie over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding door de zorgverzekeraar.

[1] Rainer Maria Rilke