Over ons

RVDG?

Tja… Het is gewoon een soort woordgrapje, een combinatie van onze achternamen: Cor Roozemond en Arja van der Gaag.

Arja

Mijn werkzame leven begon in de reguliere gezondheidszorg, waar ik achtereenvolgens in de verpleegkunde, de verloskunde, het onderwijs en weer in de verloskunde werkte.

Leerzaam en verdiepend

Deze jaren waren buitengewoon leerzaam op allerlei terreinen. Ik ontwikkelde kennis en ervaring op het gebied van gezondheid en ziekte en vooral ook op het terrein van zwanger zijn en bevallen. Behalve dat heb ik altijd met veel plezier gewerkt in verschillende ziekenhuizen en opleidingsinstituten.

Verandering van richting

Toch bleef er altijd een sluimerend verlangen om mijn aandachtsgebied te verbreden, met name naar het veld van het psychologisch functioneren en alles wat daarmee samenhangt. Ook de levensbeschouwelijke kant van ons mens-zijn intrigeerde me bijzonder.

In 2001 besloot ik dan ook om het roer om te gooien. Ik begon mijn nieuwe tocht bij de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht. Daar volgde ik een zesjarige combinatie van persoonlijke ontwikkeling en opleiding tot psychosociaal therapeut.

Vanaf 2004 startte ik mijn eigen praktijk.

Voortgaande ontwikkeling

Na het afsluiten van mijn opleiding in Utrecht (in 2007) heb ik uiteraard niet stilgezeten.

Ieder jaar volg ik een aantal trainingen – o.a. bij Larijs trainingen in Zutphen – over allerlei psychologische thema’s en psychotherapeutische methodes. Ook verdiep en verbreed ik mijn inzicht in boeddhistische onderwerpen en manieren om mensen te begeleiden met behulp van de kennis die daar voorhanden is.

Het behalen van het diploma Heart-Mind trainer (www.larijs.nl) zie ik als een mooie bevestiging van mijn uitgangspunt bij het begeleiden van mijn cliënten: De twee elementen ‘helder denken’ en ‘een open hart’, zijn beide even belangrijk. Dankzij het eerste weet ik waar ik mee bezig ben, dankzij het tweede kan ik mijn kennis en inzichten op een liefdevolle manier inzetten.

Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen.

De opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige heb ik in juni 2017 afgerond.

Met ingang van oktober 2020 ben ik als trainer/docent verbonden aan de tweejarige post-HBO opleiding tot HSP-coach.

Bij RVDG ben ik beschikbaar voor gesprekken op maandag, dinsdag en donderdag (altijd op afspraak).

Als therapeut ben ik lid van de VIT  en de RBCZ. Voor dit lidmaatschap voldoe ik aan de vereiste kwaliteitsnormen, o.a. in het kader van bij- en nascholing.

 

Cor

Mijn werkzame leven begon in de techniek, ondersteund door een studie werktuigbouwkunde.

Start als leidinggevende

Al vrij snel rolde ik in het opleiden en begeleiden van vakmensen in het bedrijfsleven, gevolgd door het ontwikkelen en implementeren van het opleidingsbeleid voor de hele organisatie; van technische trainingen voor productiemedewerkers tot managementtrainingen voor het kader.

Logistiek manager / Business Unit Manager

In het kader van een reorganisatie werd mij gevraagd leiding te geven aan de logistieke afdeling en vervolgens aan de hele businessunit. Daarna volgden de verantwoordelijkheid voor reorganisatie van en leiding aan meerdere businessunits in Nederland en Duitsland.

Tot slot was ik ruim 10 jaar als Director Product Supply eindverantwoordelijk voor bedrijven in Nederland, Frankrijk en Oostenrijk.

Langjarige ervaring op directieniveau

Zo droeg ik in de afgelopen decennia de eindverantwoordelijkheid voor het op tijd en met de gewenste kwaliteit leveren van producten aan klanten. Onderdelen van dat proces: het totale logistieke spel van inkoop van strategische- en niet strategische goederen vanuit de hele wereld, planning en voorraadbeheer, productie,  kwaliteitsmanagement (ISO systemen), product- en procesontwikkeling. Dit alles binnen een internationaal (management)team met collega´s uit verschillende Europese landen , Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Persoonlijke ontwikkeling

Als voorbereiding op mijn coachingsactiviteiten heb ik bewust gekozen voor een studie waarin ik mezelf beter zou leren kennen en handvaten aangereikt zou krijgen voor het begeleiden van managers op hun pad van ontwikkeling. Bij Larijs trainingen (www.larijstrainingen.nl) heb ik de afgelopen zes jaar na een traject van individuele sessies, eerst een jaartraining Wijsheid in emoties gevolgd en daarna de (vierjarige) opleiding Heart-Mind Trainer.
Ik ben een groot voorstander van ‘dienend leiderschap’.
De kennis uit bovengenoemde opleiding en mijn ervaring als manager wil ik graag inzetten voor het coachen van managers die zich verder willen ontwikkelen in hun leiderschapsrol.

Aspecten van leidinggeven die voor mij van essentieel belang zijn

  • Communiceren; uitleggen waarom ik doe wat ik doe en helder uitdragen van mijn visie.
  • Luisteren naar elkaar, vragen stellen en doorvragen.
  • Elkaar serieus nemen: jezelf, je chef, je collega´s en je medewerkers.
  • Benutten van talent, de juiste mens op de juiste plaats.
  • Teamresultaat als primaire focus.
  • Kwetsbaar opstellen, hulp willen vragen. Jezelf goed kennen met je kwaliteiten en talenten maar ook je minder sterke punten.
  • Geduld en gedegen analyse van problemen en een stevige aanpak bij de implementatie van correctieve maatregelen