Tarieven & voorwaarden

Tarieven

Arja is lid van de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten, zie www.vit-therapeuten.nl). Alleen de individuele therapie wordt daarom door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed in het aanvullende pakket. Facturering gebeurt rechtstreeks aan de cliënt, die ook zorg draagt voor de betaling. Dezelfde factuur kan gebruikt worden voor eventuele declaratie bij de zorgverzekering. Lees verder »

Voorwaarden

Alle informatie over jou, evenals de inhoud van de sessies wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Eventueel overleg met derden, zoals bijvoorbeeld een huisarts, geschiedt alleen met je uitdrukkelijke toestemming. Voor uitwisseling van informatie met de werkgever tijdens een coachtraject geldt hetzelfde. Lees verder »

Klachtenreglement VIT

Dit is van toepassing voor de individuele counseling en relatiebegeleiding door Arja. Lees verder »

Privacyverklaring

In het kader van de wetgeving rondom privacy is met ingang van 25 mei 2018 de AVG van kracht. Deze verordening vervangt de oude Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Voor het omgaan met gegevens van cliënten houdt RVDG zich aan de bepalingen in die wet. Lees verder »