Aanbod

Individuele therapie

“Alles wat leeft heeft de ingeboren drang om tot bloei te komen. Wat de mens er voornamelijk van weerhoudt om zich te ontplooien, zijn de ideeën die hij heeft over zichzelf." Dit is een motto dat ons aanspreekt. Het verwijst namelijk naar het verlangen én het vermogen om je leven vorm te geven op een manier die het meeste recht doet aan wie je ten diepste bent. Lees verder »

Relatiebegeleiding

Het samenleven in en onderhouden van een intieme relatie geeft veel vreugde en geluk en vraagt soms veel wijsheid. Je bent enorm blij met elkaar en tegelijkertijd roep je soms heftige en lastig te hanteren emoties bij elkaar op. Lees verder »

Management coaching

Business unitmanagers, leden van een managementteam, productiemanagers, logistiek managers, afdelingshoofden. Samengevat: iedereen die het leiding geven aan mensen combineert met het realiseren van organisatiedoelen middels een functie in het hoger- of middenkader. Lees verder »

Hoogbegaafdheid

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” Lees verder »

Hooggevoeligheid

Je zou het kunnen omschrijven als het hebben van een gevoeliger afgestemde antenne. Hierdoor komen allerlei prikkels, bijvoorbeeld via de zintuigen, heftiger binnen en worden diepgaander verwerkt. Ook signalen uit je eigen lichaam worden vaak meer dan gemiddeld als verstorend ervaren, waardoor het lastiger kan zijn om met emoties om te gaan. Lees verder »

Meditatie

‘Hier komt binnenkort meer informatie, intussen kan je wel al mailen naar info@rvdg-inspiratie.nl. Lees verder »