Klachtenreglement VIT

Dit is van toepassing voor de individuele counseling en relatiebegeleiding door Arja.
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van jou zelf. Dan hoop ik dat we erover in gesprek kunnen gaan zodat we met elkaar een oplossing kunnen vinden.
Komen we er samen niet uit, dan kan je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT  (https://vit-therapeuten.nl)

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer  103178R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).